KNN > projecten van knn advies

Biocoöperatie Noord-Nederland van start

De Biocoöperatie Noord-Nederland is van start! KNN Advies is vanaf het eerste moment betrokken bij de Biocoöperatie. Samen met de Healthy Ageing Campus BV werkt KNN Advies...   Lees meer ...

Emmen en Delfzijl hebben beide een sterke industriesector, beide gericht op de chemie. Van oorsprong is de industrie in Delfzijl meer op zouten en mineralen
gericht, terwijl...   Lees meer ...

Rioolwater heeft potentieel veel grondstoffen. De afgelopen jaren wordt binnen de waterschappen steeds meer gekeken welke grondstoffen gewonnen kunnen worden.

 

...   Lees meer ...

Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten

Een transitie naar een duurzame energieopwekking is van belang met het oog op de toenemende klimaatverandering en de daarbij behorende internationale energieakkoorden, en de toekoms...   Lees meer ...

Het Phario-project heeft als doel om de technische en economische haalbaarheid van de productie van polyhydroxyalkanoaat (PHA) bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath (waterschap B...   Lees meer ...

Morssinkhof Plastics is dé pionier in plastic recycling. Met verschillende vestigingen in en rond Nederland zijn ze één van Europa’s grootste producenten ...   Lees meer ...

Quickscan bermgras gemeente Groningen

In opdracht van de Gemeente Groningen heeft KNN Advies een Extended Quickscan uitgevoerd naar de verwerkingsmogelijkheden van bermgras en slootmaaisel.
De gemeente verwerkt ...   Lees meer ...

In haar Coalitieakkoord heeft het College van GS van de provincie Fryslân de ambitie voor de productie van duurzame energie verhoogd van 16% in 2020 naar 25% in 2025. De provi...   Lees meer ...

Afvalverwerkingsbedrijf Twence produceert duurzame energie en grondstoffen uit afval en biomassa. Het bedrijf heeft hoge ambities en wil zich meer profileren als grondstoffenproduce...   Lees meer ...

Kenniscentrum BioBased Economy Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen start nog dit studiejaar met het kenniscentrum BioBased Economy. Binnen dit zesde kenniscentrum van de Hanzehogeschool wordt praktijkgericht onderzoek g...   Lees meer ...

De gemeente Delfzijl heeft in 2011 ambitieus energie- en klimaatbeleid vastgesteld. Na een succesvolle periode van uitvoering staat de gemeente nu voor de opgave een doorstart te ma...   Lees meer ...

Mest is een geschikte grondstof voor de productie van vetzuren. Deze vetzuren kunnen in diverse markten worden afgezet zoals biodiesel en bioplastics. Het benodigde fermentatieproce...   Lees meer ...